startkontonbli kundom sparkontakt
Kontoansökan
Fyll i dina uppgifter och klicka på Bekräfta.
Kontohavare
Förnamn
Efternamn
SSN (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Bekräfta E-postadress
Predefined bank account
Föranmäl ett konto för uttag och insättningar. Din första insättning dras automatiskt från ditt bankkonto via Bankgirocentralen.
Clearingnummer*
Kontonummer
Belopp för första insättning (SEK)
* Clearingnumret är i regel 4 siffror, med undantag för Swedbank som kan ha 5 siffror
Allmänna Villkor
Jag bekräftar att jag inte har och inte under de senaste arton månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation och att jag inte heller är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.
(mer information)
Jag har tagit del av och godkänner Akelius Allmänna Villkor.
 
Kampanjkod:
Din kontoansökan
Fyll i formuläret och klicka på bekräfta. Så snart vi mottagit din kontoansökan översänder vi dina konto- och inloggningsuppgifter.
Predefined bank account
The predefined bank account is used for outgoing payments from Akelius on your request and for deposits to your account with Akelius Spar.