logga in
startkontonbli kundom investkontakt

 
   
Rörlig ränta: 3,0 procent Uppsägningstid: Ingen
Utbetalning: Inom tre bankdagar Utbetalas till: Föranmält bankkonto
Insättningsgaranti: Ingen
 
   
Total ränta under löptiden: 15,76% Utbetalas till: Räntekonto
Effektiv årsränta*: 5,0% Insättningsgaranti: Ingen
Löptid: 3år Minsta insättning: 10 000kr
*Den årliga räntan med hänsyn tagen till ränta på ränta effekten.


Om Insättningsgaranti

Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Akelius Residential Propertys verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
   
   
   
   
   
   
       
   
   

   

 Jag har tagit del av och godkänner
 Akelius Allmänna villkor
Bli kund