logga in
startkontonbli kundblanketterom investkontakt
5%

 
   
Rörlig ränta: 4,0 procent
Uppsägningstid: Ingen
Utbetalning: Inom tre bankdagar
Utbetalas till: Föranmält bankkonto
Insättningsgaranti: Ingen
 
   
Rörlig ränta: 4,25 procent
Uppsägningstid: 4 månader
Utbetalning: Efter uppsägningstidens slut
Ränta under uppsägningstiden:
För närvarande 4,0 procent
Utbetalas till: Räntekonto
Snabbuttag: Möjlighet finns
Insättningsgaranti: Ingen
 
   
Rörlig ränta: 5,5 procent
Uppsägningstid: 12 månader
Utbetalning: Efter uppsägningstidens slut
Ränta under uppsägningstiden:
För närvarande 4,25 procent
Utbetalas till: Räntekonto
Snabbuttag: Möjlighet finns
Insättningsgaranti: Ingen
 
   
Total ränta under löptiden: 18% Utbetalas till: Räntekonto
Fast ränta: 6% Förtida kontoavslut: Ja, till Räntekonto 12-månader
Effektiv årsränta*: 5,67% Insättningsgaranti: Ingen
Löptid: 3år Minsta insättning: 40 000kr
*Den årliga räntan med hänsyn tagen till ränta på ränta effekten.

Om Insättningsgaranti

Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Akelius Fastigheters verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
   
   
   
   
   
   
       
   
   

   

 Jag har tagit del av och godkänner
 Akelius Allmänna villkor
Bli kund