logga in
startkontonbli kundom investkontakt

 
   
Rörlig ränta: 1,5 procent Uppsägningstid: Ingen
Utbetalning: Inom tre bankdagar Utbetalas till: Föranmält bankkonto
Insättningsgaranti: Ingen
 
   
Total ränta under löptiden: 12,49 procent Utbetalas till: Räntekonto
Effektiv årsränta*: 4 procent Insättningsgaranti: Ingen
Löptid: 3år Minsta insättning: 10 000 kr
*Den årliga räntan med hänsyn tagen till ränta på ränta effekten.


Viktig information

Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Bli kund


Jag bekräftar att jag inte har och inte under de senaste arton månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation och att jag inte heller är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.
(mer information)
Jag har tagit del av och godkänner
Akelius Allmänna villkor
Bli kund